Montáž

Montáž lokálnej rekuperácie Prana:

  • jadrové vŕtanie otvoru pre lokálnu rekuperáciu
  • odbornú inštaláciu lokálnej vetracej jednotky Prana
  • elektrické zapojenie